Srčika

inštitut za zakonsko in družinsko terapijo

PREDAVANJA IN SKUPINE

IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJSKI ZBOR

PREDAVANJE: »Učitelj z nasmehom«

Namen

TERAPIJA: ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA, DRUŽINSKA, INDIVIDUALNA Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, obenem pa tudi konglomerat različnih svetov, pogledov, čutenj, doživljanja ... Raziskave kažejo, da je učiteljski poklic vse prej kot enostaven in lahek, saj se sooča z velikimi pričakovanji (do sebe, s strani staršev, vodstva šole, otrok) in včasih tudi s pritiski, zaradi česar je lahko pod stresom. Predavanje se dotika prav tega občutljivega področja, kjer so učiteljevi »živci« najbolj na preizkušnji in bolj ali manj vsak sam išče način, kako ravnati v takih situacijah.

Cilji
  • Ovrednotiti delo učitelja,
  • postaviti razmejitve glede lastne odgovornosti in odgovornosti drugih,
  • podati nov aspekt razumevanja in doživljanja sebe v odnosu z učenci in njihovimi starši,
  • razbremeniti učitelje v stvareh, na katere nimajo vpliva
  • opremiti učitelje za kakovosten dialog in sodelovanje s starši

Opis

Predavanje traja 2 šolski uri (zaželjen vmesni odmor). Prva ura je namenjena ozaveščanju težav, ki jih v šolo prinesejo otroci in s katerimi se soočajo učitelji. Učenca-otroka se postavi v njegov družinski kontekst, znotraj katerega ima njegova težava pomembno »sporočilo«, ki je namenjeno staršem. Razumevanje tega konteksta je za učitelja pomembno najprej zato, da lažje umiri sebe in postavi razmejitve ter zato, da pravilno odreagira v odnosu do otroka in staršev, kar je govora v drugi uri.
Po potrebi se za zainteresirane učitelje lahko izpelje 1 ura skupinske supervizije, na kateri posamezen učitelj predstavi konkreten primer in poiščemo odgovore, ki učitelja umirijo in vodijo k rešitvi.

Apycom jQuery Menus