Srčika

inštitut za zakonsko in družinsko terapijo

PREDSTAVITEV

KDO SMO

Luka Mavrič Mag. Luka Mavrič je magister zakonske in družinske terapije in usposobljen supervizor relacijsko družinskega modela. Skozi večletno delo si je pridobil vrsto izkušenj kot terapevt in supervizor, 4 leta pa je delal tudi kot gimnazijski profesor, zato se je še posebej posvetil področju sodelovanja med starši in šolo. Predava na šolah za starše, parom v pripravi na zakon, skupaj z ženo pa sodeluje tudi v programu šole za bodoče starše, ki se izvajajo na zdravstvenih domovih v Ljubljani. Poleg tega izvaja tudi izobraževanja za učiteljske zbore osnovnih in srednjih šol o odnosu med družino in šolo oz. sodelovanju med učitelji in starši.

Je (so)avtor naslednjih strokovnih člankov in prispevkov:

  • Simonič, B., Cvetek, R., Gojznikar, G., Mavrič, L., Sečnik, J. (2007). Religija kot vir pomoči pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodki. Bogoslovni vestnik, 67(2), 261-280.
  • Mavrič, L., Vidmar, B. (2008). Otrokova samopodoba; v: Zbornik prispevkov/Strokovni posvet Društva učiteljev podaljšanega bivanja, Ljubljana.
  • Mavrič, L. (2010). Povezanost med občutkom sprejetosti s strani staršev, sprejemanjem sebe ter občutkom sprejetosti pri vrstnikih in Bogu. (neobjavljeno magistrsko delo), Univerza v Ljubljani, TEOF.
  • Mavrič, L. (2010). O mladostnikovem občutku sprejetosti. Kairos
  • Mavrič, L. (2011). Spoved in psihoterapija: spreobrnjenje in psihična preobrazba. Kairos (v tisku)
  • Mavrič, L. (2011). Psihično rojstvo mame in očeta. Obzornik zdravstvene nege
  • Mavrič. L. Odpor do starševstva kot obramba pred retravmatizacijo iz otroštva. (prispevek predstavljen na Kongresu Združenja ZDTS; januar 2011);
  • Mavrič. L. Mladostnik in njegov občutek sprejetosti (prispevek predstavljen na Kongresu Združenja ZDTS; januar 2011).

 

Luka MavričMirjam Mavrič je specialistka zakonske in družinske terapije. Zaposlena je v šolstvu. Zaradi izkušenj na obeh področjih je sodelovala že v nekaterih projektih o odnosu med učitelji in starših. Skupaj z možem imata tri otroke, in zato tudi dragocene izkušnje starševstva.

Apycom jQuery Menus