Srčika

inštitut za zakonsko in družinsko terapijo

DEJAVNOSTI

INDIVIDUALNA

Kdaj posameznik potrebuje terapevtsko pomoč?

TERAPIJA: INDIVIDUALNARazlogi in težave ljudi so lahko zelo različne, vsem pa, ki se odločijo za terapijo, je skupna odločitev, da želijo narediti nekaj zase. Včasih človek spozna, da sam ni kos svojim težavam, še vedno pa ima močno voljo, da najde izhod iz njih. Zato odločitev za terapijo nikoli ni znamenje posameznikove nemoči ali poraza, ampak predvsem znamenje zrelosti, da poišče strokovno pomoč in sprejme odgovornost za svoje življenje.
Apycom jQuery Menus