Srčika

inštitut za zakonsko in družinsko terapijo

TERAPEVTSKI PRISTOP

Korak v prihodnostRelacijski družinski model je v Sloveniji razvil redni prof. Dr. Christian Gostečnik in je priznan s strani AAMFT (American Association of Marital and Family Therapy). Ta terapevtski pristop gleda na posameznika kot del družine (sistema), ki ponotranji družinski svet doživljanja, razumevanja in čustvovanja. Na teh osnovnih doživetjih oblikuje lastno intrapsihično podobo in podobo o drugih ter na ta način vstopa v odnose z drugimi ljudmi. Terapija pomaga posamezniku ozavestiti te bolj ali manj nezavedne podobe, predstave in prepričanja ter z njimi povezane afekte, ki tako močno plivajo na njegovo doživljanje sveta, da včasih že ogrozijo človekovo funkcionalnost. Na ta način posameznik pridobi nov pogled na odnose, ki jih vzpostavlja ter spet pridobi nadzor nad prej navidezno neobvladljivimi in nerešljivimi situacijami. Terapija je usmerjena k iskanju rešitev iz trenutnih stisk in težav, za kar pa je včasih potreben pogled v preteklost, da posameznik lahko naredi nov in drugačen korak v prihodnost.
Apycom jQuery Menus