Srčika

inštitut za zakonsko in družinsko terapijo

DEJAVNOSTI

TERAPIJA

Komu je namenjena terapija?

TERAPIJA: ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA, DRUŽINSKA, INDIVIDUALNA Terapija je namenjena vsem parom, družinam in posameznikom, ki so v stiski, ali na pomembni prelomnici življenja in želijo narediti nekaj zase.

POGOJI VKLJUČITVE

  • Svobodna odločitev za terapijo in aktivno sodelovanje pri njej.
  • Sposobnost rednega udeleževanja srečanj.
  • Pri zakonski terapiji je zaželena udeležba obeh partnerjev.
  • Pri družinski terapiji je zaželeno, da se v terapijo vključijo vsi družinski člani.

POTEK TERAPIJE

V relacijsko družinskem pristopu dajemo veliko pozornost razumevanju in sočutju v odnosu, zato se terapevt osredotoči na poslušanje vaše zgodbe, na vaša doživljanja, čutenja in prepričanja, ki se zrcalijo v njej. Skupaj z vami bo terapevt skušal poiskati vzroke, ki so vas pripeljali do trenutne stiske, in najti rešitve za nastale zaplete. Izkušnja kaže, da je za spremembo odnosov v sedanjosti pogosto potrebno na nov način ovrednotiti dogodke in izkušnje v preteklosti.

TRAJANJE TERAPEVTSKEGA CIKLUSA

Terapevtski ciklus v relacijsko družinskem modelu pomeni 12 terapevtskih srečanj po eno uro (50 min) tedensko. Terapevtska obravnava poteka približno tri mesece in obsega dvanajst srečanj. Po potrebi se lahko celotna obravnava tudi ponovi.

KAKO SE VKLJUČITI

Pokličite na tel. štev 064 128 765 oz. nam pišite na e-mail: info@srcika.si Pred začetkom terapevtskega procesa se bomo dogovorili za brezplačen informativen razgovor, kjer boste dobili vse potrebne informacije. Določili bomo termine vseh srečanj (na dogovorjen dan in uro v tednu).

Apycom jQuery Menus